Wat is een persoonlijke coach?

Coach Utrecht

Er zijn twee soorten coaching: individuele coaching en groepscoaching. Personen coaching wordt ook wel persoonlijke coaching genoemd, terwijl groep coaching de vorm kan aannemen van een seminar, een cursus volwasseneneducatie, een executive coaching-programma, vooroordelenmanagement of een conflictactiviteit, enz. We krijgen coaching van buitenaf: – Veel executive coaching programma’s zijn ontworpen om te worden geleverd door een “in-house” coach, of een extern gerichte business coach, waarvan de resultaten tot op zekere hoogte te betreuren zijn. De keerzijde hiervan is dat coaching de laatste jaren meer en meer wordt uitgevoerd door interne bedrijfscoaches van een of ander instituut en deze aanpak domineert, zodat er nu talrijke mensen zijn die aan bedrijf coaching doen en het merendeel van wat wordt geleverd bedrijfsspecifiek van aard is.

We krijgen coaching van binnenuit: In-house coaching is ook een plezierige en meest populaire “onbemande” vorm van coaching. De vraag naar coaching is dusdanig groot dat wij het gevoel hebben dat  er een aanbod van coaches in de regio is. De vraag naar coaching wordt vastgesteld door grotere bedrijven en makelaardijen. De meeste hebben maar een paar coaches, maar er zijn er veel meer buiten de gespecialiseerde bedrijven. Hier is de vraag naar coaching tussen de bedrijven. Het hart van de coaching is Mentoring Mentoring is een vorm van coaching die tussen twee individuen wordt uitgevoerd. Wanneer de mentor en de mentee de relatie aangaan, is het individu morfine-achtig. Het is Swe beoordeeld en aangemoedigd vaderlijke zorg, een absolute vereiste om volledig geaccepteerd en gewaardeerd te worden door de mentee, een relatie gebaseerd op het er zijn voor de ander, wat er ook gebeurt.

Mentorschap stelt het individu in staat te leren en zijn latente potentieel te ontwikkelen. Het betekent meer van leren en ontwikkelen voor het individu, alleen wanneer dit gebeurt kan persoonlijke groei plaatsvinden. Dit is de essentiële vereiste voor persoonlijke en professionele groei – persoonlijke verantwoordelijkheid, het betekent meer dan louter passiviteit. Met Mentoring leren we veel over onszelf en onze fysieke, psychologische en emotionele eigenschappen. Ons wordt getoond hoe we ons gedrag kunnen veranderen en zo zullen we wenselijke en gewenste positieve veranderingen in onze persoonlijkheid, karakter of bekwaamheden ontwikkelen.Wij zijn in staat een empathische relatie te ontwikkelen met mensen die wij zijn gaan bewonderen, aan wie wij leiding willen geven, en die wij misschien minder graag zouden willen dan zij in werkelijkheid zijn. We zijn in staat om minder oordelend te zijn, meer empathisch en actiever in andermans zaken.We zijn in staat om snel omhoog te gaan in onszelf en we zijn in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan tegen de muren en beperkingen die we hebben gecreëerd om onszelf te beschermen.

Er wordt ons niet gezegd dat we de beslissing moeten nemen om te veranderen zonder dat iemand anders die genoeg om ons gaf en genoeg had om naar onszelf te kijken, ons gezegd heeft dat we de persoon die we gekozen hebben om ons daarheen te leiden of ons te laten achterblijven, niet kunnen vertrouwen – we doen het allemaal op een bepaald moment. Ons wordt de mogelijkheid geboden om met betrekkelijk gemak in ons hart te kijken en erop te vertrouwen dat dit een gemeenschappelijke band zal worden in onze relatie met andere mensen en onszelf.Wij zijn dan in staat onszelf het recht toe te staan fouten te maken, zowel in ons  persoonlijk als in ons zakelijk leven. Dit stelt ons in staat onze persoonlijkheid te verkennen en te zien waar we intern een correctie kunnen aanbrengen en kunnen kijken hoe we zelfverzekerder kunnen zijn.

We worden zo waardevol gevonden dat we onszelf niet in de weg zitten, waardoor we meer introvert zijn en meer naar buiten treden en veel beter in staat zijn onze successen te vieren en daarop voort te bouwen. Dit kan in het teamwerk zijn, of in de piramide. Wij voelen ons zoveel zekerder over ons vermogen om dingen gedaan te krijgen – telkens als wij aan een project beginnen, weten wij dat het ons zal lukken, dus doen wij het ook. Omdat wij ons meer in staat voelen controle te hebben over wat wij doen en hoe wij het doen en wij ons veel zekerder voelen in de wetenschap dat wij leiding geven en managen, hebben wij minder behoefte om ons te conformeren aan de normale normen, auto Tol implantaat, of om dingen toe te staan of te voltooien waarvan wij vinden dat zij minder bereikt zijn, dan nu in onze levensstijl bestaat.

Lees meer

Burn out