Een carrière coach

Loopbaancoach Amsterdam

Met andere woorden, een loopbaancoach stelt u vragen, haalt u uit uzelf, kruipt een beetje onder uw huid en komt tot een conclusie die, met de nodige mensen, in daden wordt omgezet. Vaak wordt een loopbaan coaching proces vergeleken met innerlijke genezing. Bij healing ga je naar binnen om het probleem te vinden, dat vervolgens wordt vertaald naar de gewenste situatie (ik bedoel als loopbaancoach, ik kan het echt niet vertalen naar concrete actie). Een innerlijke cursus kan schriftelijk of mondeling zijn. In dit geval wordt het proces gebruikt om aan de cliënt de doelen van het proces uit te leggen, d.w.z. verandering van loopbaan, nastreven van loopbaan enz. Soms gebeurt dit in groepsverband, andere keren in therapiegroepsverband. Het kan zowel alleen als in groepsverband worden gedaan. Wanneer het door u wordt gedaan of door een ander, een professionele coach, omdat zij regelmatig sessies zullen hebben voor zowel beoordeling als een aantal beoordelingen.

Wanneer het door een andere persoon wordt gedaan, gebeurt het meestal door spreken, luisteren naar de cliënt en het proces zelf. In teamverband wordt dit proces gebruikt om problemen onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld, een team van vijf leden moet een coach hebben die met elk teamlid praat, tips en hints geeft over hoe ze hun actiepunt snel en in twee richtingen kunnen aanpakken, van de business denkenHeb, software ontworpen, een rampherstelplan, een mogelijk worst case scenario enz. Wanneer dit echter door de cliënt wordt gedaan, komt het onderwerp niet anders voor mij naar voren, de kwestie, de doelstelling, de doelen, het actieplan worden op papier gezet, het proces wordt gedocumenteerd en de actiestappen worden vastgesteld die van belang zijn om de doelen op tijd te bereiken. Voor mij is dit gemakkelijk. Ik bevond me in deze positie en werkte vrij hard aan het identificeren van het probleem en het doel. Ik heb een beroep gedaan op ervaren coaches die soortgelijke problemen hebben aangepakt, waardoor ik tijdens het proces waardevolle inzichten en ervaringen heb opgedaan. Hoewel het proces vaak te formeel van aard is, geloof ik dat een diepe persoonlijke verbinding krachtiger is en voor concrete resultaten kan zorgen.

Ik krijg vaak dezelfde vraag na een goede identificatie, vraag in elke fase van het proces. Heb ik het specifiek over de kwestie zoals ik hierboven doe, of heb ik het over de doelstelling? Natuurlijk heb ik het specifiek over de kwestie. We hebben hetzelfde doel, dezelfde problemen hardop, we willen allemaal veranderen en ons tot elkaar verhouden, maar toch zijn er andere interpretaties van hetzelfde doel. Ik vraag me altijd af “heb ik het gevoel dat ik weer tot hetzelfde doel kom, ook al maak ik dat nooit precies op dezelfde manier helemaal opnieuw duidelijk?”.Als ik bij het proces ben, heb ik (vaker wel dan niet) te maken met barrières, weerstand en iets  dat een probleem gaat worden. Het kan een gebrek aan vertrouwen zijn, het kunnen de eigen collega’s zijn die dingen opwerpen om een proces te stoppen of te corrigeren, het kan een gebrek aan duidelijkheid zijn in het doel of de boodschap. Nadat de persoon is doorgelopen, nadat de coach een gezond gesprek heeft gevoerd over wat er aan de hand is, is het een les om als team verder te gaan. Ik vind het heel liefdevol omdat ze altijd openstaan voor en waardering hebben voor het proces dat heeft plaatsgevonden. Het geeft me zeker het gevoel begrepen te worden en tijd te besparen om met de problemen om te gaan.

En tenslotte, als iemand je vraagt hoe wij ons zouden gedragen in de omgang met mensen in deze situatie, is er zeker een gevoel van “schaamte”. Proost en goede ideeën. Dit gezegd zijnde, geeft het enig inzicht in het proces zelf. Dit proces kan zowel binnen als buiten worden toegepast. De coach zal de mensen helpen zichzelf te vinden en in het reine te komen met hun eigen Introspectische perceptie van zichzelf en anderen. terwijl hij het inzicht leert en transformeert dat de hoeveelheden kennis en ervaring die een persoon voortbrengt niet kunnen worden voorspeld of verwacht. Op die manier is het studeren met een coach meer dan een veelbelovende zelfstudie, ik heb er een van de beste intelligentie die ik krijg. Het is voor mij altijd een zeer interessant en lonend proces geweest. De bezinningsperiode is de tijd die ieder van ons nodig heeft als persoonlijke kracht. We weten allemaal dat mensen worstelen met problemen en dat sommige individuen het idee hebben dat “anderen” hetzelfde of een betere greep hebben op zowat elk specifiek en specifiek ding zou men kunnen zeggen dat het een voordeel is, maar dit kan ook leiden tot kardinale problemen.

Lees meer

Burnout re-integratie