Coaching Vs Training

Coach Dordrecht

Wat zijn de verschillen tussen coaching en training? Bij opleiding gaat het om kennis plus een aantal hulpmiddelen om een gedrag te veranderen. Het kan betekenen dat een persoon een boek leest. Het kan betekenen dat hij een dag in een klaslokaal doorbrengt. De nadruk ligt op het verwerven van kennis, maar niet noodzakelijk op het veranderen van het gedrag. Een goed opgeleid persoon kan zijn gedrag veranderen in een meer aanvaardbaar gedrag. Iemand kan de technieken voor zijn sport leren, maar kan hij ook leren hoe hij zo goed moet presteren als hij het spel speelt? Uiteraard niet!

Het doel is een vaardigheid te leren, maar de persoon wordt niet geleerd hoe hij de vaardigheid correct moet uitvoeren. Het kan enige tijd duren voordat de nodige ervaring is opgedaan om de eigen prestaties te verbeteren. Wanneer dit gebeurt, worden vele andere vaardigheden vergeten. De basiskennis over hoe de vaardigheid moet worden uitgevoerd is meestal voldoende. Natuurlijk vergt het ook een aanzienlijke investering in tijd. Wanneer er sprake is van gedragsverandering, bijvoorbeeld om de sportvaardigheid van de persoon te verbeteren, is het meestal voldoende om de voorgenomen actie gewoon uit te voeren, maar moeten er ook enkele specifieke stappen worden gevolgd. Deze stappen kunnen zijn: vorming van een team  repetitie oefenen onder toezicht de teams van de persoon vertellen wat ze moeten doen

e relevante informatie aan u en aan alle anderen te leren het eisen van en feedback geven  omgaan met afleiding Al deze stappen houden in dat een persoon wordt ondersteund en geholpen om de opgedane kennis in zijn eigen actie te integreren, de nodige vragen te stellen om tot een verbetering van zijn eigen persoonlijke prestaties te komen en vervolgens de geleerde informatie en vaardigheden met succes toe te passen in zijn uitsplitsing van de actie die hij aan het uitvoeren is door naar dezelfde persoon of hetzelfde team terug te gaan en die vereiste acties toe te passen tot het gewenste resultaat is bereikt. Coaching gaat over het beheersen van verandering en een betere persoon, teamspeler of coach worden. Coachen is het voortdurend verbeteren van iemands prestaties. Het leren is het uitbreiden van de algemene capaciteiten van de persoon en het verbeteren van de reactie van de persoon bij het bereiken van de beoogde resultaten.

Wie coacht? Er zijn vijf hoofdtypen coaches: Die coaches binnen het hogere management in uw organisatie  De managers die uw team kort begeleiden om beter te presteren, coachen vervolgens de managers hoe ze meer zelfredzame teams kunnen ontwikkelen  De Groepscoaches & Executive Coaches van uw organisatie. Dit zijn coaches die werken op een set van bedrijfsmodellen en praktijken. Zij presenteren hun ideeën over hoe zij zouden willen dat een theater, een Latijns symfonie orkest, of een klein bedrijf beter zou functioneren op een vergelijkbare manier. De mensen die u coacht kunnen bedrijfsprofessionals zijn, doctorandi, managers, leidinggevenden, directeuren, enzovoort. De mensen die uw team coacht, kunnen uw collega’s zijn, uw klanten, uw directe medewerkers, of ander personeel.