Coaching voor mensen die succesvol willen zijn

Coach Engels

Coaching is de kunst en de wetenschap van het vergemakkelijken van de verwezenlijking van persoonlijke en/of zakelijke doelstellingen. De rol van de coach is zeer breed, hij biedt steun en begeleiding bij het vergemakkelijken van de succesvolle verwezenlijking van wensen, verwachtingen en aspiraties, hetzij individueel, hetzij als groep. Dit is vaak verkeerd begrepen. Een persoon kan alleen gebruik maken van de diensten van een coach als hij duidelijk is over wat hij nodig heeft om vooruit te komen, en bereid is de nodige tijd te investeren, zijn plan voor te stellen en uit te voeren. In het laatste deel van de definitie staat dat een coach geïnspireerde en niet-matrixgebonden richting geeft. We worden tot actie aangezet door eerst te weten wat we willen doen en hoe we het willen doen. De weg van de coach naar actie is geen rechte lijn, maar eerder een spiraal die gericht is op groei. Hier zijn enkele van de voordelen van coaching voor u of uw groep, maar vergeet niet dat ze alleen zijn als u bereid bent om uw coachingervaring persoonlijk en oprecht en respectvol bij te wonen. 1 … strafvrije en zelf gedefinieerde werkafspraak die een omgeving biedt waarin het veilig is om erover te praten en, in het algemeen, om de toon van de relatie openlijk positief te houden, met meetbare resultaten in de loop van de tijd.

2. Ontwikkelde effectieve gedragspatronen die afgestemd zijn op zowel de persoon en/of het doel als op wat er ontbreekt in de persoon.

3. Het Opschortingssysteem dat een omringend steunsysteem biedt voor individuele en groepsverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid.

4. Persoonlijk meetsysteem over de noodzaak van verandering in de methoden en situaties van elke persoon, of de groep als geheel.

5. Het kostencontrolesysteem dat evaluaties maakt van: doeltreffendheid, kosten en effectiviteit van co-facilitaire relaties

De groep cultiverende begeleiding, zoals bijvoorbeeld Boeddhistische training en Yoga, is dat ook: 1. Elitarisme, als de persoon die coacht meer bezig is met het individu dan met de groep.

2. Co-gefaciliteerd door betaald personeel met het specifieke doel het leren en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënten en ook van de gecoachte te vergemakkelijken

3. Uitvoerend – mensen die op deze wijze coachen zijn gewoonlijk geen echte leraren – zij bekommeren zich in de regel alleen om de omzetting van ( Wol Administrator Artist ) Zweden planeauls of studenten in ( plank in het hout ) leraar.

4. Beïnvloeding van de mentale modellen die in de groepen zijn toegestaan, b.v. gerichtheid op doelstellingen of waarden in plaats van op de missie, de strategie om die te bereiken of de huidige vooruitgang en status van de groepsleden in termen van relaties, enz. 5. De feministische Stuart stijl van coachen, die ervan uitgaat dat jullie allemaal gelijk zijn. 6. De Deep insight-methode van coaching waarbij mensen met elkaars geheime gedachten worden aangemoedigd deze opener en eerlijker te delen en te verwoorden. Enkele meer specifieke manieren waarop coaching kan worden gebruikt is: 1. Semitaire coaching – coaching voor mensen die gewone beschaafde middelen willen ontwikkelen om hun gevoelens over zichzelf, hun relaties en de wereld in het algemeen te verbeteren of door hen te helpen hun plaats in de wereld te zien in meer waarheid dan mening. 2. Een methode van coaching die door sommigen wordt verweten eigenaardig te zijn, eigenaardig gedrag te vertonen en ook bewijsmateriaal te zijn dat gericht is op het heden en op verandering. 3. The Positive Coaching door Dr. Classes in Human Resilience Development ( USselves, Ginnett, Van Tuyl, Rother, Williams).

4. Succesvolle coaching op lange termijn die gericht is op Doel en oogmerk – de creatieve verbeelding gebruiken  Toezegging en consistentie Samenwerking en verandering  Doel en visie – bijstellen en afstemmen van doelen stellen.  Problemen oplossen Doelen stellen Het bereiken van motivatie doelen. Bevestigingen en aannam Actie ondernemen 5. Een therapiemethode waarbij de cliënt in een toestand van ontspanning, kalmte en open zelfaanvaarding blijft, terwijl de coach luistert en gedragingen en gedragingen die tot de gewenste resultaten leiden observeert, versterkt en/of bekrachtigt 6. Coaching die mensen verder leert dan relatiestrategieën: relatiebeheer 7. Doe-het-zelf therapie, zodat de cliënt in staat is van zijn eigen ervaring te leren Vanuit het oogpunt van coaching zien wij de wereld als een positief spel, een positieve leerervaring, die een toestand van positieve energie en harmonie bevordert. Misschien geeft coaching je, althans voor deze keer, de kans om het te proberen. Veel succes.

Lees meer

Cambridge Engels Cursus

Business Engels