Coaching voor een nieuw team

Coach Den Bosch

Coaching kan het proces zijn van het verstrekken van een doeltreffende opleiding, training en/of coaching aan personen die hebben aangegeven dat zij klaar zijn voor een ander niveau van activiteit, professioneel of persoonlijk. Dat proces begint wanneer mensen openstaan voor nieuwe vaardigheden en gedrag kan beginnen wanneer zij openstaan voor de mogelijkheid om nieuwe benaderingen en technieken te leren om hun werknemers, collega’s, teams of zichzelf te verbeteren. Wat is coaching specifiek? Coaching is het aanpakken van noodzakelijke gebieden voor mensen  om op een hoger niveau te functioneren. Om toegang te krijgen tot de toename in effectiviteit en  efficiëntie die optreedt wanneer mensen nieuwe strategieën leren en aangespoord worden om creatief te worden in hun benadering van situaties, werk en uitdagingen.

Wat voor soort coaching kan een coach geven? Coaching kan voor groepen, individuen of een individu zijn. Voor individuen kan de coaching vaak de vorm aannemen van overleg, advies, praten en luisteren, of de mogelijkheid om creatieve oplossingen te ontwikkelen. Deze vorm van coaching kan in groepsverband worden gegeven. Voor groepen kan dit op een 1:1 niveau zijn, of in een workshop-context waar een groep van verschillende mensen zich kan bezighouden met het proces van het stellen van individuele doelen en daaropvolgende actieplannen voor het bereiken van specifieke doelstellingen waar de groep naar toe werkt. De groep kan ook worden gevraagd een actieplan te ontwikkelen om onderling afhankelijk te worden. Ook kan dit groepsproces worden afgesloten met de mededeling dat de groep zijn “conditionering” heeft uitgevoerd, wat betekent dat sommige groepsleden al onderling afhankelijk zijn geworden.

Wanneer personen worden gecoacht bij het vaststellen van persoonlijke doelen en het aangaan van interpersoonlijke relaties, kunnen zij zich meer bewust worden van hun sterke punten en zijn zij vervolgens in staat hun sterke punten doeltreffender te gebruiken. De kern van een coachingproces is de relatie tussen een coach en een coachee, of tussen een coachee en een interne of externe hulpbron. In beide gevallen probeert de coach ervoor te zorgen dat de coachee leert van het coachingproces, reageert op een manier die de coachee helpt dichter bij zijn gewenste doelstellingen te komen, en zijn zelfvertrouwen behoudt – waar het bij coaching trouwens om gaat. Het coachen van een coachee wordt effectiever als de coachee meewerkt met de coach. Bij coaching zijn ook de trainer en de supervisor van de coachee als coach betrokken. Maar uiteindelijk zijn het de “coachee-coach” relaties die aan het eind van het proces staan.

Hoe word je een succesvolle coach? Je wordt een succesvolle coach als je deel uitmaakt van de deelnemers aan het relatieproces, en wat er gebeurt is dat je in staat zult zijn coaches te ontwikkelen louter en alleen vanwege het relatieproces. Voor welk soort mensen is coaching bedoeld? Mensen die coaches nodig hebben zijn diegenen die en/of bij wie ze het gewoon niet doorhebben. Deze groep mensen valt over het algemeen uiteen in twee categorieën. Neem het geval van leidinggevenden, van wie velen directeur, vice-president of CEO van een bedrijf zijn en coaching zoeken bij diverse vraagstukken over leiderschap en leiderschapsontwikkeling. In andere organisaties zijn het de middenmanagers en ervaren carrièremensen die over het algemeen behoefte hebben aan coaching op verschillende punten, omdat zij ook in een leiderschaps-/managementmodus zitten. In weer andere organisaties zijn het mensen die betrokken zijn bij het proces van lead generation en/of bij het turn-around proces. Tenslotte zijn er een aantal van deze mensen die niet betrokken zijn bij het re-engineering proces omdat zij niet in het management of leiderschap over het bedrijf zitten en dus is deze categorie misschien wat groot.

Een coach voor een nieuw team van directeuren, vice-presidenten, managers, mensen die betrokken zijn bij het proces van lead generation of bij het turnaround-proces kan helpen bij het faciliteren van nieuwe teams ter vervanging van de bestaande. Het team dat gecoacht wordt is zich meestal ook bewust van dit feit; en als uw nieuwe coach geprogrammeerd staat voor een geweldig team, kunnen zij net zijn wat u en uw team nodig hebben, om de zaken snel up- regulate te keren. Net als werknemers, is vrijheid ook de grootste behoefte van een persoon in het leven. Coaching kan een team helpen om productiever te worden, waardoor de productiviteit verbetert – een CQR (kosteneffectieve en implementeerbare) activiteit. Succesvolle coaches zijn niet alleen getalenteerd, maar het zijn ook mensen die bereid zijn om de manier waarop mensen denken of hun gedrag te veranderen. Het zijn positieve mensen – twee eigenschappen die iedereen heeft die een positief verschil wil maken in de bedrijfswereld, niet? Nee – want positief denken en positief handelen zijn schaars. Dus het probleem is – hoe kunnen we de zakenwereld omkeren? facilitators van positief denken – voor een team een U-bocht maken? Hier is hoe, en wie zal het doen – het uitvoerende team, leiderschapsteam, interne teams, externe teams, en de projectteams. Is de naam van de coach in het spel het beïnvloeden van de coach? Ja, maar aan het eind van het proces zul je veel coaches hebben.