Coachen voorbij angst

coach den bosch

Kortom, onderwijs en opleiding worden misschien beschouwd als een “positieve bekrachtigings”-activiteit of -ervaring en coaching daarentegen is een activiteit die gericht is op het elimineren van ineffectief gedrag of het ontwikkelen van specifieke zelfkennis. Als het idee van “positieve bekrachtiging” er dus niet is, dan kunnen we bij leren in twee richtingen of bij organisatieleren klassen, workshops of cursussen volgen om het gedrag van doorzetten te modelleren, in tegenstelling tot het modelleren van ineffectief of contraproduktief gedrag. Coaching kan training en begeleiding inhouden op zowel fysiologisch als psychologisch niveau.

De derde dimensie van coaching is de relatie tussen de coach en de coachee waardoor de cliënt wordt geholpen koerscorrecties door te voeren en een nauwer verband te krijgen tussen de handelingen van de leraar en de handelingen van de cliënt. Deze relatie kan “gestructureerd” zijn, d.w.z. door het leerproces, door organisatieontwikkelingsprocessen, of door enig ander proces dat de procedure bepaalt voor de start, de voortgang en de beëindiging van de coaching. De cliënt koopt in het coachingsproces.

De emotionele schilden van angst, niet-herkenning en attitudes “berusten” of worden ontwikkeld als een direct resultaat van het proces van orthodoxe opvoeding. De meesten van ons gebruiken beperkte gays van onze vroegere ervaringsverwerking omdat angst een van onze meest voorkomende primaire motivatoren is. Er zijn typische manieren voor ons om eraan te denken uit onze comfortzone te treden en moed te gebruiken om onze comfortzone uit te breiden. De angst om aan het wankelen gebracht te worden door onze situatie_ en om het tegendeel bewezen te krijgen, hoe groot of klein die set overtuigingen ook mag zijn, is de kern van veel van onze angsten. Dus, in plaats van angstiger te zijn na een coachingsessie, kan de cliënt ervoor kiezen om minder angstig te zijn door de coaching sessies. Als voorbeeld: een cliënt leert lessen over zijn innerlijke basiswezen of dat deel van onszelf dat zich verbindt met anderen en de wezens op deze aarde. Een cliënt krijgt hulp aangereikt binnen dat “onechte” blok van bezorgdheid dat we allemaal hebben en hoe we deze angst kunnen overwinnen om uit onze comfortzone te treden. Op deze manier zijn de blokkades die in het verleden zijn ontstaan, geharmoniseerd of, in zekere zin, van hun kwalijke gevolgen ontdaan. De waarschijnlijkheid dat de cliënt zal terugkeren naar zijn oude comfortzones en daarin zal blijven is voor hem of haar heel ver te zoeken. Ook voor de cliënt, in zijn of haar vrij worden van zijn of haar beperkende gedrag, vindt een nieuw begin plaats. Een nieuw begin, waarin de cliënt nu in een actieve en sterkere positie is dan hij voorheen was. Dit nieuwe begin is het begin van een nieuw en hoger niveau van zelfbewustzijn om te anticiperen op betere kansen in de toekomst, waarbij een veranderd en veranderd gedrag als een “normaal” verschijnsel wordt aangenomen. Dus voor ons, geaffilieerd of niet, kunnen we ons verhouden tot de uitdagingen waar ieder mens voor staat. De angst om dit te doen is wat onze hersenen in een defensieve reactie stuurt. Alle angst en bezorgdheid komen voort uit de vrees dat we op de een of andere manier emotioneel worden getroffen. Maar angst is de reactie van onze hersenen op een gebeurtenis die zij als een bedreiging zien. Maar in feite kunnen wij niet angstig zijn als gevolg van wat wij als een bedreiging ervaren, wanneer er geen echte bedreiging is. De dreiging is door onszelf gecreëerd. Er is dus een oorzaak en gevolg inherent aan de ordening van onze innerlijke geest, met andere woorden, ons eigen denken. En de resulterende angst is de manier van de hersenen om zich te beschermen tegen en tegen zichzelf. Het verband tussen onze reis naar een nieuw begin en die innerlijke bezielde intelligentie die “angst” wordt genoemd, is er altijd geweest. We zijn alleen niet altijd in staat geweest om het verband te zien. Of de middelen gehad om de kracht van het middel te gebruiken.

Maar er is nog een ander aspect van coaching dan Angst dat niet zo bekend is. Een ander aspect dat verder gaat dan de hersenen of het verstand. Het liefdevolle aspect van het ontdekken van de “vijand” en het vinden van een persoonlijk doel, evenals weerstand en de verschillen in het leren omgaan met onze “tegenstander”. Dus, hoe stelt coaching ons voor aan de onoplosbare kwesties, uitdagingen of moeilijkheden die onmiddellijk voor ons liggen? Dit is in feite de essentie van coaching. Het filtert door onze eigen filters en herkent wat onze eigen overtuigingen zijn. Het herkent onze diepgewortelde weerstand tegen dit of dat. En het vindt een persoon of personen die de kracht hebben om door die ontkenningssystemen, verdedigingen en tegenfronten heen te gaan. Zoals alle deuren die geopend en gesloten worden, hebben ook deze deuren vele hoekjes en krukjes om diegenen door te laten die het vermogen hebben om binnen te komen. Ook al heeft de deur de mogelijkheid om een groot aantal mensen tegelijk binnen te houden, alleen degenen die in staat zijn om de deur te begrijpen, doen dat. Er zijn altijd uitzonderingen in de menselijke natuur, maar er zijn altijd uitzonderingen in de menselijke natuur zoals in de menselijke natuur. De taak van de coach. En zij hebben of zullen zich met dit doel presenteren – om ons te helpen met de realiteit om te gaan.

Lees meer

Burn out