Coachen als een proces

Coach Utrecht

Coaching, zoals we het vandaag kennen, gaat niet altijd over individuele productieve prestaties. Velen hebben hun benadering van coaching verward met prestatiemeting. In feite is het niet gebruiken van een prestatiemeting als de kerncompetentie voor een individu of team om een maatstaf te verkrijgen voor zijn of haar coaching voortgang, ontmoedigend. Simpelweg omdat het er niet in slaagt een waarheidsgetrouw beeld te geven.

De laatste jaren zijn verschillende benaderingen van de praktijk van coaching in zwang. Twee daarvan zijn executive training en het Jimains QuMerrolles Executive Coaching Program (JQECP) aan het einde van het jaar. Enige tijd geleden, toen wij deze diensten leverden, probeerden wij er een peer-coaching aanpak aan te geven, maar dat was niet nodig. De COD-industrie heeft coaching populair gemaakt door de zichtbaarheid ervan in formele en informele opleidingen, in managementopleidingen en in het bedrijfsleven. Professionele executives, geschoolde professionals, managers of supervisors, executive coaches of trainers, business coaches of trainers, geestelijken Managers , directeuren , directeuren van coaching die een executive coach of trainers in dienst hebben maar die geloven in bredere competentiemodellen , Professionele COD vereniging, waar ik lid van ben

vergaderen twee keer per jaar (soms vaker dan op gezette tijden) met andere beroepsorganisaties in vele landen. Coaching is een extern proces dat wordt uitgevoerd met het oog op de verbetering van het vermogen van een individu om met succes samen te werken en te functioneren als lid van een team of organisatie. Het betekent dus betere prestaties voor het individu wanneer men het heeft over kenmerken van leiders of een team. Coaching is voor mensen met een authentiek verlangen om te ontwikkelen en te managen hun eigen vaardigheden en competenties, maar ook voor anderen – het is een proces van lerenwie we zijn en hoe we werken.

Hoe verschilt coaching van mentoring in termen van resultaten? In afwezigheid van mentorschap waarbij de coach een mentor “coacht” door hem of haar te vragen wat hij of zij doet, gaat de coaching altijd over de gecoachte en hoe hij of zij al dan niet doet wat hij of zij zei te gaan doen. Dit is voor ons het duidelijkst vanwege twee eenvoudige feiten: Het coaching proces kan enorm effectief zijn voor COD…Omdat geen enkele instelling een “coach” is die je vooruit kan helpen, zien we verschillende processen ontstaan… Dit begrip van coach als coach is een  zeer recent fenomeen. We zijn net begonnen om zo te denken. Wij geloven dat het nieuwste en populairste denken over coaching de ontbrekende schakel is voor de COD-industrie en voor de loopbaan coaching-industrie, die ook een van de onze is.

Bij gebrek aan een proces voor het leveren van coaching diensten zien we meestal twee uitkomsten. We zien de ontbrekende 6 met een systeem dat werkt voor bedrijven en de ontbrekende 6 met een systeem dat werkt voor individuen volgens de normen van de wereld en de waarden van het individu. We zien een aantal goede praktijken bij sommige coaches. Anderen komen ermee weg dat zij geen normen hebben voor het geven van coaching op basis van de beste managementpraktijken, waar zij zich ook bevinden. Het is niet waar dat coaching verschilt van enig ander opleidingsproces of -methode. Coaching is nauw verbonden met het succes van het individu. Wij definiëren coaching als een proces waarbij de basiskenmerken van leiderschap en management worden aangeleerd en verder uitgebreid om effectieve prestaties te creëren.

Lees meer

Psycholoog

Psycholoog Leidsche rijn